Nethouse pratade digitalisering och ledarskap under handelshögskolans dag

Den 5 oktober anordnades Handelshögskolans dag på Örebro Universitet, med temat digitalisering. Carina Åstrand, affärsenhetschef på Nethouse i Örebro, deltog i en panel kring ledarskap tillsammans med Telias vd Johan Dennelind och IKEA Örebros varumärkeschef Carina Nordström Sköld. Nethouse deltog även som föreläsare och talade kring digitalisering och den trygghetsskapande digitala tjänsten EMBRACE.

Handelshögskolan vid Örebro universitet har länge önskat genomföra en temadag för företag, alumner och studenter. Startskottet blev när Telias vd Johan Dennelind hörde av sig och ville göra något för sitt gamla universitet, och Handelshögskolans dag blev ett faktum.

LÄRORIKA DIALOGER MELLAN STUDENTER OCH AFFÄRSLEDARE

Dagen bestod bland annat av ”Dialogen”, ett tillfälle där studenter kunde föra resonemang med ett antal panelgäster. Nethouse affärsenhetschef Carina Åstrand var en av dessa, och fick svara på många frågor om ledarskap och hur studenter kan nå en framtida karriär som chef.

–  Det var en väldigt inspirerande dag med intressanta frågor och samtal. Vi på Nethouse tycker det är viktigt att hålla en tät kontakt med universitetet och studenterna. Det är ett givande utbyte för båda parter, säger Carina Åstrand.

NETHOUSE FÖRELÄSTE OM DIGITALISERING OCH EMBRACE

Under dagens föreläsningssession pratade Henrik Johansson och Christer Ericsson från Nethouse om digitalisering i kontexten samarbete mellan universitet och näringsliv. Nethouse berättade även om den digitala tjänsten EMBRACE, en tjänst som effektiviserar och förbättrar det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet för exempelvis polis, kommuner, fastighets- och bevakningsbolag. Föreläste gjorde även Telias vd Johan Dennelind, två forskare från Handelshögskolan och en representant från SCB.

Dela