Nethouse talade på Örebro universitet 29 september

Den 29 september deltog Fredrik Stenman, vd Nethouse Örebro, på ett möte med KK-stiftelsen och Örebro universitet.

Bakgrunden till mötet är att Örebro universitet intensifierat arbetet med KK-stiftelsens finansieringsmöjligheter, vilket lett till kraftigt ökad tilldelning. KK-stiftelsen är intresserade av vilken nytta som olika näringslivspartners har av samproduktion med universitetet och därför var Fredrik Stenman inbjuden att berätta lite om detta. (Läs gärna om vårt jobb med att förverkliga professor Ulrica Nilssons forskningsidé ”RAPP” som ger patienter en större trygghet.)

Dela