Nethouse tecknar nytt ramavtal med SPV

Nethouse har blivit tilldelade ett nytt ramavtal gällande konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT, med Statens Tjänstepensionsverk – SPV. Det nya avtalet löper under 4 år och har ett totalt uppskattat värde på 180 miljoner kronor.

Ett ramavtal som detta innebär att vi på Nethouse, likt andra bolag som går under samma avtal, får möjlighet att lämna anbud på SPV´s kommande avrop.

Dela