Nethouse underlättar underhållet av Örebro och Västmanlands busshållsplatser

Att arbeta med underhåll av busshållplatser kan låta lätt som en plätt, men faktum är att det är komplexa system som gör att man kan hålla koll på hållplatserna och se till att de fungerar som de ska.

Busshållplatser är byggda för att hålla en viss standard beroende på hur många passagerare i snitt som går på och av. På uppdrag av Örebro och Västmanlands Länstrafik ska Nethouse ta fram en app som ska förenkla och effektivisera underhållsarbetet med hållplatserna, helt integrerad med länstrafikernas trafikdatabas där all data för hållplatserna samlas.

En app i detta sammanhang är nytt, gränssnittet utåt är i Qlikview, och Länstrafiken i Örebro och Västmanland blir några av föregångarna med den här typen av system. Det underlättar och effektiviserar för de som arbetar med själva underhållet, det ger en bättre överblick för hela Länstrafiken vilket i sin tur gör det lite enklare för alla oss bussåkare.

Arbetet beräknas vara klart under våren 2014. Vill du veta mer om liknande lösningar? Kontakta Jonas Carlsson på jonas.carlsson@nethouse.se

Dela