Nethouse vann stort avtal med Transportstyrelsen

Nethouse har i hård konkurrens vunnit ett avtal med Transportstyrelsen som innefattar förvaltning och vidareutveckling av järnvägens verksamhetssystem. 

Uppdraget handlar om att förvalta ett antal verksamhetssystem åt Transportstyrelsen. Systemen, elva till antalet, är kopplade till järnvägsområdet och fungerar som administrativt stöd för myndigheten, i linje med de EU- och lagkrav som föreligger. Uppdraget avser en tidsperiod om fyra till sex år.

– Det ska bli väldigt roligt att få jobba i ett större sammanhang med Transportstyrelsen, säger Anna Rönnstedt, Nethouse Dalarna. Det är en kund och en bransch vi känner väl sedan tidigare. Vi har sedan tidigare goda erfarenheter av förvaltningsåtaganden, vi vet att vi gör det bra.

I princip har alla branschens större aktörer visat intresse för uppdraget. Av 16 aktörer gick fem vidare och fick lämna anbud.

– Det är jätteroligt att vi har vunnit den här affären, säger Fredrik Stenman, VD för Nethouse Örebro. Vi har god erfarenhet av leveranser av det här slaget genom att vi hjälpt andra stora organisationer med liknande uppdrag. Vi är duktiga på förvaltning och vidareutveckling av kritiska affärsapplikationer. Med våra effektiva team kan vi leverera stor nytta för kunden, det ser jag fram emot.

Jonas Beckelin är nytillträdd VD för Nethouse Dalarna: – Det är ett stort projekt som bygger värden för både kunden och oss själva, dessutom över en längre tidshorisont. Vi är väldigt stolta och glada över den här framgången.

Dela