Nya Nethouse

För att vi ska bli ännu bättre har vi under året jobbat för en omstrukturering i koncernen. Från att vara fristående bolag inom en koncern så kommer vi nu att bli mer som ett bolag med kontor på olika orter – i och med detta försvinner vd-rollerna på dotterbolagen och ersätts med kontorschefsroller. Vi har också skapat tydligare gemensamma ansvarsroller inom affärsutveckling, försäljning och leverans som spänner över hela landet. Allt detta har ett tydligt mål – att ge våra kunder tillgång till hela kraften inom Nethouse. Vi anser att vår starka lokala närvaro kommer bli ännu starkare genom ett gränsöverskridande utbyte mellan kontoren.

Ledningsgruppen ser därför ut så här:

VD: Peter Moström

vVD: Fredrik Stenman

Administrativ chef: Jenny Vannestål

Business Controller: Carola Jonsergårdh Karlsson

Affärsutvecklingschef: Fredrik Stenman

Försäljningschef: Carl-Fredrik Haegerström

Leveranschef: Joao Stoltz

Tillförordnad Kontorschef Borlänge: Maria Danielsson

Kontorschef Linköping: Marie Wallander

Tillförordnad Kontorschef Stockholm: Carl-Fredrik Haegerström

Kontorschef Örebro: Carina Åstrand

Dela