Outsourcad IT ger lönsammare företag

En ny undersökning från Radar bekräftar de erfarenheter och exempel som vi på Nethouse ser dagligen. De företag och organisationer som satsar på sourcing av olika slag är mer innovativa och lönsamma då de i stället satsar sin kärnkompetens på att fånga utvecklingsmöjligheterna i sin organisation. Detta gör de genom att ha god insikt om potentialen i kopplingen mellan affärsutveckling och teknisk utveckling. Och genom sourcingen behöver de inte vara allt för involverade i den operativa driften av teknisk utveckling och förvaltning. Detta gäller inom såväl applikationsområdet som infrastruktur.

Det är intressant läsning som passar väl in med hur vi på Nethouse ser på sourcing och samarbete. I de sourcingavtal som vi jobbar i har vi från början skapat plats för ytterligare innovation och utveckling istället för att bara styra mot förutbestämda leverabler så som vanligt är. Vi vill möjliggöra innovation, utveckling och förnyelse för vi vet att det är en viktig och avgörande aspekt i att arbeta framgångsrikt mot gemensamma mål.

Läs mer här.

Dela