Slussen är öppen hos Skellefteå Kraft – nu är det enklare än någonsin att börja jobba

Skellefteå Kraft är idag en av Sveriges största kraftproducenter med över 750 anställda och verksamhet i stora delar av norra Sverige. Under 2019 inleddes ett arbete på Skellefteå Kraft med att förbättra och förenkla deras onboardingprocess – introduktion av nyanställda. Även hanteringen vid andra förändringar, såsom byte av roll, arbetsplats eller avslut av anställning sågs över.

Det uppstod snabbt en insikt om att ett nytt systemstöd skulle behövas som kunde knyta samman berörda system och personer på ett smidigt sätt. Efter en gedigen processkartläggning och ett omfattande kravarbete tillsammans med berörda stödfunktioner såsom HR, IT, Ekonomi och Fastigheter, letade de efter någon som kunde hjälpa till med utvecklingen.

Nethouse fick uppdraget att bygga en lösning för processen, i ny teknik och helt utifrån Skellefteå Krafts behov. Arbetet har bedrivits i en projektgrupp med verksamhetskunskap och IT-personal från Skellefteå Kraft samt UX och systemutvecklare från Nethouse. Det planerade arbetet har löpande visualiserats med hjälp av mockups, så att alla fått en förståelse för lösningen och haft möjlighet att tidigt komma med input.

Det nya systemstödet fick namnet SLUSSEN. Medarbetare slussas in i verksamheten, både inför och i början av sin anställning. De kan också slussas mellan olika roller, mellan delar av verksamheten och även slussas ut på ett bra sätt när det är aktuellt. Det finns ett färdigt stöd för olika roller som kan anpassas på personnivå. Alla val som medarbetare gör skickas direkt vidare till berörda system och personer vilket gör att processen på ett lättöverskådligt sätt kan följas av medarbetarens chef. Allt finns på plats från dag ett vilket gör introduktionen och utbildningen väldigt smidig.

 

Anna-Maria Andersson, Skellefteå Kraft, har projektlett arbetet och säger:

”Ett prestigelöst, agilt utvecklingsuppdrag, där Nethouse utvecklare tagit fasta på Skellefteå Krafts önskemål utifrån behovet av funktionalitet kring preboarding och introduktion. Ett samarbete som fungerat bra där utvecklare från Skellefteå Kraft och Nethouse samarbetat mycket bra för att ta fram en IT-stöd med mycket hög kvalitet, som kan utvecklas och förvaltas över tid. Vi är mycket nöjda!”

Det nya systemet gick i pilot under januari 2021 och är mycket uppskattat. Flera nyanställda och chefer har redan hunnit använda det och reaktionerna har varit genomgående uppskattande.

En ny medarbetare säger:

“Rena drömmen, precis det man vill ha och det man behöver.” 

 En av cheferna fyller i:

“Bra överblick om man har flera pågående rekryteringar samtidigt. Kvalitetssäkrad, jag känner mig mycket tryggare. Ser väldigt bra ut, visuellt och lättöverskådligt.”

 

Vill du veta mer?

Kontakta Anna Elmsjö | +46 70 331 62 00  | anna.elmsjo@nethouse.se

Läs mer om våra tjänster inom Systemutveckling och integration här

 

Dela