Stipendieregn på Örebro Konstskola

Örebro Konstskolas termin slutade 20 maj. Dagen efter var det vernissage på skolans utställning på Örebro Konsthall.

Örebro Konstskola disponerar tre stipendier. Björn Dahlberg-stipendiet (7000 kr) och Nethouse-stipendiet (20000 kr). Dessa delas ut efter bedömning av jurygrupper som utses av skolans styrelse. Normalt delas dessa ut till vardera en person. Men stipendierna i år har fördelats på ett ovanligt sätt. De båda jurygrupperna för Nethouse-stipendiet och Björn Dahlberg-stipendiet har samordnat sig. Detta beror på att det, som alltid, är mycket svårt att sålla fram någon enstaka person bland er som alla jobbar hårt och som är värda all tänkbar uppmuntran. Det beror också på att det just i år varit en ovanlig situation.

De sammanslagna Nethouse- och Björn Dahlberg-stipendierna för 2016 tilldelades Johan Adam, Louis Andersson Luthman, Tobias Bradford, Aline Maurin och Johanna de Verdiersom alla har kommit in på en eller flera konstskolor. Så här löd jurygruppernas motiveringar:

”Till Johan Adam för hans förmåga att vända en ganska traditionell graffitti-bakgrund till ett allsidigt och personligt konstnärskap.

Till Louis Andersson Luthman för hans oförutsägbara och underfundiga utveckling som han med mjuk envishet ständigt lagt små pusselbitar till.

Till Tobias Bradford för hans överraskande uppfinningsrikedom där vardagliga objekt har avlockats en oväntad livskraft och en säregen poesi.

Till Aline Maurin för hennes djupt personliga, intuitiva konst som kan vara lågmäld men starkt berörande och storslagen men ändå intim.

Till Johanna de Verdier för att hon kunnat vända sin berättigade vrede till personlig och allmängiltig, humoristisk och allvarlig, politisk och poetisk – konst.”

Det tredje stipendiet som Örebro Konstskola disponerar är ett arbetsstipendium som utgörs av ett kostnadsfritt tredje år på skolan. Detta tilldelades i år två personer. Detta motiverades så här:

”Båda dessa har arbetat mycket hårt och har nått stor mognad i sina konstnärskap. De får nu möjlighet att arbeta ännu hårdare och mogna ännu mer under ytterligare ett år på skolan. Arbetsstipendierna tilldelas Emelie Ahlström och Elin Feldgrill.”

Dela