Utökad specialistkompetens inom AI

Erik Sandberg och Erik Särner, Nethouse Örebro

I somras gick våra medarbetare Erik Sandberg och Erik Särner en AI-utbildning som är en del i SMARTER – kompetensutveckling inom artificiell intelligens (AI) vid Örebro Universitet. Utbildningarna leds av det erkända forskningscentret AASS som ligger i framkant i forskning inom AI, robotik och autonoma system.

Machine learning och neurala nät är heta områden just nu, men det finns många problem som passar att lösas med mer “klassisk” AI. Vissa uppgifter vi idag löser manuellt kan enkelt formuleras som ett AI-problem, ex. planeringsproblem säger Erik Sandberg

Med hjälp av AI finns möjligheten att göra verksamhetssystemen både enklare och effektivare. Vilket är något som både Erik och Erik känner att de fått med sig från utbildningen -förmågan att tydligare identifiera områden där systemen faktiskt kan göras enklare och effektiviseras.

Läs mer om våra tjänster inom systemutveckling och integration här.

Dela