Våra oanvända servrar jobbar med att bekämpa Covid-19

Vi har tagit Nethouse oanvända datorkraft och vigt den till projektet Folding@Home. Projektet innebär att forskare tillåts skicka olika slags jobb till våra servrar och använda den datorkraften. Vi har specifikt valt att våra oanvända servrar jobbar med att bekämpa Covid-19 (https://foldingathome.org/covid19/).

Folding@home är ett projekt som fokuserar på forskning kring sjukdomar. För att kunna tackla coronaviruset vill de förstå hur virusets virala proteiner fungerar och hur de kan forma läkemedel för att stoppa dem. Folding@home använder datorsimuleringar för att förstå proteins rörliga delar. Att titta på hur atomer i ett protein rör sig i jämförelse med varandra är viktigt eftersom det fångar upp värdefull information som är otillgänglig på något annat sätt.

Problemen de löser kräver otroligt många datorberäkningar. Programvaran Folding@home låter dig därför dela din oanvända datorkraft med dem så att de kan undersöka fler möjliga botemedel.

Dela