WayBill- Smart för både miljön och speditörerna!

Innovation kommer av latinets innovare vilket betyder att förnya. Men det är också resultatet av en utvecklingsprocess. Vi på Nethouse förstår vikten av förnyelse och utveckling – särskilt med hjälp av digitala lösningar. Och därför vill vi uppmärksamma aktörer som med hjälp av digital teknik skapat innovationer för sin verksamhet. Som vanligt var vi prisvärdar för det ärofyllda priset ”Årets digitala innovation” på Örebrogalan där första plats gick till Fredrik Regin, Per Arenö och Stefan Grimtorp med deras WayBill.

WayBill levde upp till samtliga kriterier som juryn tog hänsyn till; digital teknik som möjliggörare, direkt affärs- eller verksamhetspåverkan och unicitet. Juryn bestod av Amy Loutfi forskare och professor för institutionen för naturvetenskap och teknik på Örebro universitet, Anders Hedqvist Research & Development Manager på Epiroc samt Carina Åstrand Affärsenhetschef hos oss på Nethouse.

Idag saknas 5000 yrkeschaufförer men samtidigt åker var femte lastbil på vägarna med tom last – det var något Fredrik Regin, som själv är operativ inom transportbranschen och VD för Transportservice, tänkt på under en lång tid. Ett stort problem, främst för miljön, men också för transportnäringen. En dag delade han sina tankar med Per Arenö som hade tidigare erfarenheter av digitalisering inom en konservativ bransch fast i det fallet byggbranschen. De gjorde en analys av marknaden och tittade djupare på de lösningar som idag berör problematiken och hur dessa hanterar logistikflödet. Det som dem kom då fram till att dagens tjänster som är inriktade på att lösa transportledares- och transportbolags olika behov bland annat enbart är lokalt installerade. De anlitade snabbt en teknisk produktchef, Stefan Grimfors, och snart var arbetet i full gång. Detta var startskottet till det som sedan skulle komma att bli WayBill.

WayBill är alltså en mer utvecklad tjänst för godstransportörer men den är också är gränsöverskridande! Det är en oberoende molntjänst som i grund och botten bygger på att koppla ihop gods som behöver fraktas med åkerier som kör tomma transporter. Det gör den bättre än de redan befintliga tjänsterna. Både ur en miljöaspekt men är också branschräddande och adresserar några av de största problemen som finns i branschen – som tomma transporter och nedlåst kommunikation mellan konkurrenter och samarbetspartners. Lösningen bygger på enkelhet och sätter till skillnad från övriga aktörer chauffören i fokus.

Produkten är byggd på Microsoft Ekosystem för system och respektive plattform för telefonlösningarna med ett fokus på “systemövergripande integrationer”. I dagsläget ansluter sig speditörerna till ett månadsabonnemang som baseras på deras storlek och med möjlighet att ansluta obegränsat antal bilar.

Arbetet med att utveckla och optimera produkten är i full gång och ambitionerna är höga.

Vi på Nethouse är imponerade över vad Fredrik, Per och Stefan hittills har åstadkommit och önskar dem all lycka i sin fortsatta utveckling!

Dela