Effektivisera ditt administrativa arbete med digital arbetskraft (RPA)

Genom att arbeta med digital arbetskraft, även kallat Robotic Process Automation (RPA), kan hela 60 % av administrativt och repetitivt arbete automatiseras. Därmed frigörs tid hos personalen, tid som kan användas till mer värdeadderande uppgifter.

Den digitala arbetskraften, roboten, kan arbeta dygnet runt och är alltid exakt och konsekvent. Den kan enkelt skalas upp för att kunna hantera ökande volym, Rent praktiskt implementerar vi roboten som en egen användare i befintliga system där den kan sköta tilldelade uppgifter dygnet runt, alla dagar om året.

 

Hur arbetar den digitala arbetskraften?

Roboten är en mjukvara som automatiserar processer baserat på dokumenterade och uppställda regler. Skillnaden mot traditionell automatisering är att RPA arbetar som en egen användare i den befintliga mjukvaran. Den kopierar en människas arbete via samma gränssnitt och licenser. Det kräver inga komplicerade systemintegrationer, inga uppdateringar direkt i databasen, utan roboten använder systemet som vilken annan användare som helst med all den spårbarhet och transparens det ger.

Vad kan RPA göra för dig?

• Ökad kvalitet – roboten eliminerar den mänskliga felmarginalen
• Ökad kapacitet – en robot kan arbeta 24 timmar om dygnet alla dagar om året
• Minskade kostnader – den digitala arbetskraften kostar en tredjedel av en anställd människa

 

• Skalbarhet – Roboten kan enkelt anpassas till mer eller mindre arbetsuppgifter
• Enkel integration – Det krävs ingen ny infrastruktur eller kostsamma integrationsprojekt.
• Ökad effektivitet – Den digitala arbetskraften frigör tid från dina medarbetare

Tänk på att den digitala arbetskraften inte ska ersätta dina medarbetare. Roboten frigör tid så att de kan arbeta med sina egentliga arbetsuppgifter.

Hur kan Nethouse hjälpa dig med RPA?

Vi börjar alltid med fokus på effekt. Ett dedicerat kundteam hos Nethouse tar ansvar för att era behov alltid sätts i första rummet och att vårt samarbete blir en lönsam relation för båda parter. Vi inför inte en robot bara för att. Vi studerar först era befintliga processer och kartlägger era behov. Om vi ser att det är rätt väg att gå, lägger vi upp en plan för hur RPA kan appliceras på just er verksamhet.

• RÄTT LÖSNING PÅ RÄTT PLATS – vi förstår sambandet mellan er kärnverksamhet och hur rätt IT lösning kan hjälpa till att lösa problem. Vilket garanterar att avkastningen på Robotic Process Automation blir maximal.
• FÖRÄNDRINGSLEDNING – vi hjälper er att identifiera, värdera och genomföra automation.
• PARTNERSKAP – vi hjälper er inte bara med leverans och installation. Vi tror på långsiktiga relationer och stöttar med vidare optimering och förvaltning av den digitala arbetskraften.

Ta hjälp av Mattias

Vår expert på Robotic Process Automation (RPA)

I enlighet med dataskyddsförordningen – GDPR – så ber vi dig att samtycka till att vi behandlar och lagrar de personuppgifter som du skickar till oss.

Läs mer i hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

Få hjälp direkt