Automation

Effektivisera ert arbete med digital arbetskraft (RPA)

I mer eller mindre alla verksamheter finns ett behov av att se över hur man jobbar i sina processer och gränssnitt mot leverantörer och kunder, i syfte att öka sin effektivitet och servicegrad.

Genom att arbeta med digital arbetskraft, även kallat Robotic Process Automation (RPA), kan hela 60 % av administrativt och repetitivt arbete automatiseras. Roboten kan arbeta dygnet runt och är alltid exakt och konsekvent. Den kan enkelt skalas upp för att kunna hantera ökande volym.

Tanken är att den digitala arbetskraften inte ska ersätta era medarbetare. Roboten frigör tid så att medarbetarnas tid kan användas till mer värdeadderande uppgifter som är utvecklade både för företaget och individen.

Hur arbetar den digitala arbetskraften?

Roboten är en mjukvara som automatiserar processer baserat på dokumenterade och uppställda regler. Skillnaden mot traditionell automatisering är att RPA arbetar som en egen användare i den befintliga mjukvaran. Den kopierar en människas arbete via samma gränssnitt och licenser. Rent praktiskt implementeras roboten som en egen användare i systemet där den kan sköta tilldelade uppgifter dygnet runt, alla dagar om året. 

Det kräver inga komplicerade eller kostsamma systemintegrationer, inga uppdateringar direkt i databasen, utan roboten använder systemet som vilken annan användare som helst med all den spårbarhet och transparens det ger.


Vad kan RPA bidra med i er verksamhet?

Att implementera digital arbetskraft kan ge många fördelar både i form av effektivisering, men också i form av utveckling och innovation.

  • Ökad kvalitet – roboten eliminerar den mänskliga felmarginalen.
  • Ökad kapacitet – en robot kan arbeta 24 timmar om dygnet alla dagar om året.
  • Minskade kostnader – den digitala arbetskraften blir en kostnadseffektiv resurs för repetitiva uppgifter.
  • Skalbarhet – roboten kan enkelt anpassas till mer eller mindre arbetsuppgifter. 
  • Ökad effektivitet – den digitala arbetskraften frigör tid för era medarbetare.


Vi hjälper er att införa RPA baserat på era behov

Vi börjar alltid med fokus på effekt. Ett dedicerat kundteam hos Nethouse tar ansvar för att era behov alltid sätts i första rummet. Vi inför inte en robot bara för att. Vi studerar först era befintliga processer och kartlägger behov och förutsättningar. Om vi ser att det är rätt väg att gå, lägger vi upp en plan för hur RPA kan appliceras på just er verksamhet. 

  • Behovsanalys – vi sätter oss in i er kärnverksamhet och hur rätt IT-lösning kan hjälpa till att lösa era problem och säkerställa att avkastningen på RPA blir maximal. 
  • Förändringsledning – vi hjälper er att identifiera, värdera och genomföra automation. 
  • Partnerskap – vi hjälper er inte bara med leverans och installation. Vi tror på långsiktiga relationer och stöttar med vidare optimering och förvaltning av den digitala arbetskraften. 


Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring hur Nethouse RPA kan utveckla ert företag? Hör gärna av dig till Mattias Johansson på telefon 076-840 02 34 eller  mattias.johansson@nethouse.se.