Vi samlar in rätt information och levererar avgörande kunskap 

Vi har ett verksamhetsperspektiv på våra tjänster inom beslutsstöd. Från målstyrning, budget och prognos till rapport och analys. Vi levererar kunskapen och insikterna som krävs för att fatta målinriktade framgångsrika beslut.

Korrekt beslutsunderlag för ökad konkurrenskraft

I en modern organisation är det inte bara ledningen som behöver bra information. Vårt koncept för informationsdriven verksamhetsutveckling ser till att alla i verksamheten får rätt information vid rätt tid för att själva kunna fatta bra beslut. Vi analyserar och kopplar rätt information till uppsatta mål och levererar kunskapen och underlaget som krävs för att utveckla verksamheten framgångsrikt.

Lyssna först och utveckla sedan

Alla kan behöva en utomstående partner som hjälper till att se på verksamheten på ett nytt sätt. Beslutsstödet lägger grunden för en korrekt och klok affärsutveckling. Kunskapen sätter fingret på nya spännande möjligheter och minimerar riskerna för felbeslut och förlust av konkurrenskraft, resurser och momentum. Vi på Nethouse tar också ansvar för att genomföra de förändringar som krävs för att uppnå långsiktiga hållbara effekter.

Vill du veta mer, kontakta Björn Moreau på 070-642 22 02 eller via mejl bjorn.moreau@nethouse.se 

Relaterade kundcase

Smartare ärendehantering

Karlskoga-baserade Nobeli tillhandahåller tjänster inom business support. Nobeli hjälper sina kunder med allt från lönehantering och inköp till säkerhetsrådgivning och arkivtjänster. Nobeli behövde ett smidigare sätt att hantera sina kunders löneärenden och vi på Nethouse hjälpte till att utforma och bygga lösningen.

Läs mer

Mobil hållplatsinventering

Länstrafiken Örebro, som är en del av Region Örebro län, ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken inventerar kontinuerligt hållplatserna för att veta vilka som lever upp till utrustningskraven och vilka de behöver förbättra. Tack vare Nethouse egenutvecklade och kundunika system, har Länstrafiken konstaterat en ökad kvalité på insamlad information om hållplatser och kan med ett bra underlag enkelt prioritera vilka insatser som bör utföras för vilka hållplatser.

Läs mer

Effektiv lösning som förverkligar idéer

E-space Communication AB är specialiserade på verktyg som effektiviserar marknadskommunikation på internet. Via kundanpassade webbenkäter samlas information om webbplats-besökare in. E-space behövde en plattform så att kunderna på ett effektivt sätt kan ta del av och analysera resultaten från sina webbundersökningar. Genom att bygga en lösning baserat på Qlikview som plattform har Nethouse förverkligat E-space önskemål och idéer.

Läs mer