Business Intelligence

Med samma sanning för hela organisationen fattar ni trygga beslut för dagens och morgondagens affär.

Behovet av att enkelt kunna visualisera sin data för att sedan kunna analysera den har aldrig varit större än idag. Att företag och ledningsgrupper vill ha tillgång till rätt underlag när man ska fatta beslut är inget nytt. Men många företag har ett flertal olika källor till information beroende på de olika delarna i verksamheten. Det kan vara data från ekonomisystem, försäljning, bokningar eller lager. Ofta i form av en hel mängd excelfiler som behöver sammanställas. Gemensamt är att det är mycket tids- och resurskrävande att sammanställa all data och få en enhetlig bild.  

Samtidigt upplever många att konkurrensen ökar i de flesta branscher och behovet av att snabbt kunna anpassa sig till nya omständigheter är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig. I digitaliseringens spår ser många företag en fördel med att jobba mer datadrivet i sin beslutprocess för att kunna fatta grundade beslut och agera snabbare men också för att bli mer strategiska och kunna förutse framtiden.

Hur skapar ni värde genom att jobba datadrivet?

Data kallas ofta för verksamhetens guld, vår tids mest värdefulla resurs. Data har dock inget värde i sig. Värdet förverkligas först när den kan analyseras, sättas i sitt sammanhang och nyttjas i affären.

Genom våra lösningar inom Business Intelligence får ni möjlighet att skapa insikter för att fatta bättre affärsbeslut, tillförlitlig data och samma sanning för alla i verksamheten. Det möjliggör en organisationsövergripande helhetsbild som ger förutsättningar för att fatta rätt strategiska beslut.

Vi kallar det SPOT – Single Point Of Truth.


Nethouse erbjuder flertalet lösningar för ett antal områden inom Business Intelligence:

 • BI strategi, BICC 
 • Automatiserad Datainsamling 
 • Integration med era affärs- och verksamhetssystem  
 • Data Lake och Data Warehouse  
 • Masterdata Management 
 • Datavisualisering genom verktyg som SQL och Power BI


Genom våra lösningar inom Business Intelligence kan ni på ett enkelt sätt få:  

 • Ökad kännedom om er kund, verksamhet och affär.  
 • Tid till analyser och beslut som skapar affärsvärde.  
 • Automatiserade sammanställningar från olika källor och verksamhetssystem.  
 • Ökad träffsäkerhet i prognoser och budget.
 • Visuellt attraktiv data på ett sätt så att verksamheten förstår.
 • En säker och effektiv informationsdelning på ett strukturerat sätt genom hela företaget.


Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring hur Nethouse BI-lösningar kan ge er bättre insikter för er affär? Hör gärna av dig till Ola Elmvik på telefon 070-683 08 67 eller mejl ola.elmvik@nethouse.se.