Business Intelligence –
datadriven verksamhet

Behovet av att enkelt kunna visualisera sin data för att sedan kunna analysera den har aldrig varit större än idagAtt företag och ledningsgrupper vill ha tillgång till rätt underlag när man ska fatta beslut är inget nytt. Men många företag har idag ett flertal olika källor till information beroende på de olika delarna i verksamheten. Det kan vara data från ekonomisystem, försäljning, bokningar eller lager. Ofta i form av en hel mängd excelfiler som behöver sammanställas. Gemensamt är att det är mycket tids- och resurskrävande att sammanställa all data och få en enhetlig bild.  

Samtidigt upplever många att konkurrensen ökar i de flesta branscher och behovet av att snabbt kunna anpassa sig till nya omständigheter är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig. I digitaliseringens spår ser många företag en fördel med att jobba mer datadrivet i sin beslutprocess för att kunna fatta grundade beslut och agera snabbare men också för att bli mer strategiska och kunna förutse framtiden.  

Hur skapar ni värde genom att jobba datadrivet?

Data kallas ofta för verksamhetens guld, vår tids mest värdefulla resurs. Data har dock inget värde i sig. Värdet förverkligas först när den kan analyserassättas i sitt sammanhang och nyttjas i affären. 

Genom våra lösningar inom Business Intelligence får ni möjlighet att skapa insikter för att fatta bättre affärsbeslut, tillförlitlig data och samma sanning för alla i verksamheten. Det möjliggör en organisationsövergripande helhetsbild som ger förutsättningar för att fatta rätt strategiska beslut.  

Vi kallar det SPOT  Single Point Of Truth. 

Våra lösningar inom Business Intelligence   

Nethouse erbjuder flertalet lösningar för ett antal områden inom Business Intelligence: 

 • BI strategi, BICC 
 • Automatiserad Datainsamling 
 • Integration med era affärs- och verksamhetssystem  
 • Data Lake och Data Warehouse  
 • Masterdata Management 
 • Datavisualisering genom verktyg som SQL och Power BI 

Genom våra lösningar inom Business intelligence kan ni på ett enkelt sätt få: 

 • Ökad kännedom om er kund, verksamhet och affär.   
 • Tid till analyser och beslut som skapar affärsvärde.   
 • Automatiserade sammanställningar från olika källor och verksamhetssystem.   
 • Ökad träffsäkerhet i prognoser och budget. 
 • Visuellt attraktiv data på ett sätt så att verksamheten förstår. 
 • En säker och effektiv informationsdelning på ett strukturerat sätt genom hela företaget. 

 

Kontakt 

Har du frågor eller funderingar kring hur Nethouse BI-lösningar kan ge er bättre insikter för er affär? Hör gärna av dig till Hanna Sörefeldt på telefon +46 770 17 45 17 eller mejl hanna.sorefelt@nethouse.se  

Relaterade kundcase

Vi effektiviserade Green Cargos kundtjänst med en RPA-lösning

Green Cargo utvecklar och levererar effektiv och hållbar järnvägslogistik i Skandinavien. Ett stort antal kunder med tillhörande transporter ställer stora krav på företagets tillgänglighet och service i kundtjänst.  De hade svårt att hinna med alla ärenden och samtidigt växa i rätt takt. Med hjälp av Nethouse implementerades en RPA-lösning som kunde effektivisera deras kundtjänst och som gav möjlighet till snabbare tillväxt.

Läs mer

Vi levererade system, drift och övervakningslösning till Spelpaus.

När den nya spellagstiftningen infördes i Sverige fick Spelinspektionen uppdraget att licensiera de spelbolag som agerar på svenska marknaden. Spelbolag behövde nu kunna kontrollera sina användare och konsumenter skulle även få möjligheten till att stänga av sig från spel under en period. För att lösa detta kopplades Nethouse in och blev helhetsleverantör av system, drift och övervakningslösning till det som idag heter Spelpaus.

Läs mer

Nethouse utvecklade mobilt verksamhetssystem för säkrare sotning

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund ville utveckla ett modernt och mobilt verksamhetssystem för sotnings- och brandskyddskontroller.  Nethouse, som har lång erfarenhet av att leda komplexa projekt och förvaltningsåtagande, fick uppdraget. Lösningen blev ett mobilt verksamhetssystem som skapar helt nya möjligheter för effektivisering och kommunikation. 

Läs mer

Nethouse utvecklade driftsäker webbapp åt Volvo CE

När Volvo CE skulle delta på mässan Bauma fick Nethouse i uppdrag att ta fram en lösning för insamling av leads. På plats hade Volvo CE över 300 säljare med krav på ett verktyg som behövde vara pålitligt, enkelt och snabbt. Lösningen blev en smidig och driftsäker webbapp som dessutom klarar offline-användning

Läs mer