IT-Infrastruktur

Accelerera er plattform och därmed er verksamhet

Grunden och förutsättningen för all digitalisering är en robust och säker IT-infrastruktur. Beroende på vilken fas och situation verksamheten befinner sig i finns olika behov av infrastruktur för att kunna skapa önskade förändringar. Det kan vara vid uppbyggnad, utökningar av nya kontor eller helt nya verksamhetsområden. Oavsett så är det kritiskt att IT-infrastrukturen hela tiden är rätt anpassad efter behoven med rätt kapacitet, flexibilitet och säkerhet.

En intelligent, välplanerad och samtidigt smidig IT-infrastruktur gör inte bara att verksamheten kan anpassas till förändringar snabbt, den driver även innovation, besparingar och möjliggör nya affärsmodeller.

En plattform med spets för framtida hållbarhet

En stabil IT-infrastruktur är en förutsättning för att digitalisera er verksamhet. Nethouse har lång erfarenhet av att leverera IT-infrastrukturlösningar till företag och organisationer med varierat behov och höga krav. Vi har byggt upp en stor erfarenhet och expertis för att kunna säkerställa en stabil, pålitlig och framtidssäker IT-plattform med bra prestanda.  

Våra lösningar byggs på flexibla plattformar för att kunna skräddarsy efter just era behov. Oavsett om det handlar om att göra mindre anpassningar i IT-infrastrukturen, ta fram strategier för framtiden eller att implementera moderna, funktionella och säkra lösningar så kan vi tekniken och har kompetensen att genomföra förändringarna.

Vår spetskompetens ligger framförallt inom områdena:

  • Nätverk
  • Datacenter
  • Databasplattform
  • Övervakning
  • Identitet
  • Virtualisering


Våra tjänster inom IT-infrastruktur:

Plattformsanalys
Analys av er IT-plattforms nuvarande tillstånd och identifiering av möjligheter för dess vidareutveckling.

Plattformsarkitektur & design
Arkitektur, design och planering av er digitala plattform inom de spetsområden vi verkar inom.

Plattformstransformation
Transformation av hela eller delar av er plattform oavsett var den befinner sig.

Plattformssupport
Där er kompetens behöver kompletteras erbjuder vi stöd i form av supporttjänster.

Innovation
Rådgivning och utbildning för att er plattform och verksamhet ska vara redo för framtiden.


Genom våra IT-Infrastrukturtjänster säkerställer ni att verksamheten får:

  • Optimerade IT-tjänster för era slutanvändare.
  • Moderna framtidssäkrade plattformslösningar.
  • En effektiv transitering, konsolidering och transformation av er IT-infrastruktur som även möjliggör kostnadsbesparingar. 


Kontakt
Vill du veta mer om hur vi kan möjliggöra en stabil IT-plattform för ert företag? Hör gärna av dig till Anders Lindén på telefon +46 770 17 41 16 eller anders.linden@nethouse.se.