Säkerhet 

En öppen värld öppnar upp för säkerhetshot

Med en digital och uppkopplad värld tillkommer ändlösa möjligheter, men även stora risker. I det mobila arbetslivet är det lika naturligt som självklart att era applikationer och er information är tillgänglig överallt, både internt och externt. I en allt mer öppen miljö ökar behovet av att säkerställa att endast den som är behörig har tillgång till den information den ska.

Hela ert IT-ekosystem är i behov av kontinuerligt underhåll och åtgärder för att garantera säkerhet mot potentiella hot.


Skydda er information, processer och inte minst affärer

Om, eller när, hoten väl står inför dörren kan ni med vår hjälp känna er trygga med att vi upptäcker och avvärjer hoten i tid.

Genom våra tjänster inom säkerhet kan ni: 

  • Identifiera säkerhetsbrister och på så sätt veta var ni kan, och hur ni bör, agera. 
  • Göra kostnadsbesparingar genom rätt säkerhetsåtgärder på rätt platser. 
  • Säkra era identiteter och därmed era affärstillgångar.
  • Säkra era digitala lösningar kontinuerligt i takt med framtiden genom proaktiva åtgärder. 


Våra lösningar inom säkerhet:

Vi erbjuder IT-säkerhetslösningar inom ett flertal områden där hjärtat är er affärsverksamhet. Dessa bygger på att vi ser säkerhetsfrågan ur ett helhetsperspektiv:

Säker Identitet
Information och digitala identiteter är en affärstillgång. Vi har lösningar som säkrar åtkomst för de som behöver det – och när de behöver det. Vi erbjuder säkerhetstjänster inom bl a autentisering, access och identitetshantering.

Säkra System
En applikation sägs vara säker om den uppnår konfidentialitet, tillgänglighet och integritet. För att uppnå detta erbjuder vi säkerhetstjänster så som systemanalyser och penetrationstester av webbapplikationer.

Säkra Nätverk
Er IT-miljös nätverk innehåller alla dörrar för att kunna nå er verksamhets-IT. Det är extremt viktigt att dessa inte kan öppnas eller förbigås av obehöriga och att det är säkra och redundanta anslutningar.

Säker Plattform
Er IT-plattform består av mängder av olika tjänster. Baserat på just er unika plattform kan vi erbjuda säkerhetstjänster inom en rad områden.

Säker Digital Arbetsplats
Känn er trygga med er digitala arbetsplats där vi erbjuder säkerhetstjänster för hantering av applikationer, inställningar och policys för att uppnå maximal säkerhet.


Kontakt
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att säkra era IT-lösningar? Hör gärna av dig till Johan Lagerstam på telefon +46 770 17 40 32 eller mejl johan.lagerstam@nethouse.se.