Transformationsledning

Så skapas en hälsosam digitaliseringsresa

De senaste åren har digitalisering varit drivkraften bakom flera förändringar och stora investeringsbeslut. En stor majoritet av alla organisationer, oavsett privat eller offentlig sektor, uppger att digitalisering är styrande för den strategiska agendan.

Trots detta upplever många företagsledare att de inte har rätt kompetens för att fatta strategiska beslut i dessa frågor. Det är förståeligt då området är komplext och innefattar integreringen av digital teknik i alla verksamhetsområden, vilket i grunden förändrar hur organisationer driver och levererar värde till sina kunder. Det är också en kulturell förändring som kräver att organisationer kontinuerligt utmanar sig själva, experimenterar och blir bekväma med att behöva lära sig efter vägen.

En verksamhet som på ett strategiskt sätt nyttjar teknik och digital kompetens ökar inte bara sin konkurrenskraft utan stärker också sin position på marknaden. Med en tydlig strategi och samsyn om vart ni är på väg görs rätt investeringar och möjligheten att få utväxling av satsningarna ökar.

En hälsosam digitalisering börjar i ett företags vision och ska, för att skapa största effekt, grundas i en strategi. Digitaliseringen ska ha ett tydligt syfte. I den möts människa, organisation och teknik som gemensamt skapar förutsättningar för att på ett hållbart sätt kunna utveckla och rusta företag för framtiden. Digital transformation är en av de största förändringsvågorna världen står inför, och den har bara börjat.

Öka den digitala mognaden, förändringskraften och innovationsförmågan

Många har kommit en bra bit på vägen och har besvarat frågan om varför den digitala transformationen är viktig. Frågan om hur detta ska genomföras är dock betydligt svårare och komplex. Vilken del av verksamheten ska ni börja med? Vilken teknik är bäst lämpad utifrån verksamhetens behov? Kan ni digitalisera både kostnadseffektivt och affärsutvecklande? Och hur får ni med alla intressenter på transformationsresan? Vår kompetens ligger i att finnas med hela vägen och få ert ”hur” att bli tydligt och genomförbart.  Vi hjälper er att bli mer agila i den digitala processen, lyckas med projekt och digitala investeringar, implementera och att få effekt av de digitala initiativ som redan är genomförda.

Våra lösningar inom transformationsledning:

  • Digital roadmap och strategi 
  • Verksamhetsutveckling 
  • Kartläggning och analys av er digitala miljö
  • Projektledning & PMO  
  • Kompetensförstärkning i er verksamhet genom agila coacher, businessanalytiker, projektledare, förändringsledare, förvaltningsledare och verksamhetsutvecklare. 


Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring hur Nethouse lösningar inom transformationsledning kan ge er bättre insikter för er affär? Hör gärna av dig till Ola Elmvik på telefon 070-683 08 67 eller mejl ola.elmvik@nethouse.se.