Vi är

Arbetsmetoder

På Nethouse är vi både IT- och verksamhetskonsulter och vi arbetar dagligen med etablerade och beprövade metoder som till exempel ITIL, PPS, UP, PENG, pm3, Lean, BPM och agila metoder. För dig som kund hos oss betyder det mätbara resultat som exempelvis högre effektivitet, ökad konkurrenskraft, sparad tid och sparade resurser.

PPS – PRAKTISK PROJEKTSTYRNING

För att säkra en effektiv styrning av våra projekt arbetar vi enligt PPS – Praktisk Projektstyrning. Centrala begrepp inom PPS är ansvarstagande, tydliga och förankrade överenskommelser och förtroende. PPS är utvecklad av TietoEnator och Nethouse har i sin anpassning av metoden implementerat utökade rutiner för kvalitetssäkring.

ITSM OCH ITIL

ITSM – IT Service Management handlar om att leverera IT tjänster på ett sätt som gynnar uppdragsgivaren. Kunden och leverantören graderar problem som kan uppstå samt kommer överens om hur snabbt och på vilket sätt dessa ska åtgärdas. Att arbeta enligt ITSM innebär även ett löfte att kontinuerligt förbättra och utveckla IT-leveransen. Läs mer om IT Service Management

IT Infrastructure Library (ITIL) är en samling råd och riktlinjer som beskriver hur en verksamhet kan utnyttja IT på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. ITIL fungerar som en bästa praxis för arbete med IT Service Management (ITSM). Läs mer om IT Infrastructure Library


UP – UNIFIED PROCESS

För att få god kvalitet i systemutvecklingsprojekt är det viktigt att följa en väl definierad metod. Vi arbetar enligt en objektorienterad metodik baserad på UP – Unified Process. UP syftar till att effektivisera projektstyrning av systemutvecklingsprojekt genom att förenkla uppföljning, minimera risker och förbättra dokumentation.

PM3

pm3 står för PÅ maintenance management model. Det är en förvaltningsstyrningsmodell där verksamhet och IT-organisation tillsammans fastställer vilka objekt som ska förvaltas, hur beslutsforum ska se ut och vilka ansvarsroller som ska finnas i förvaltningsorganisationen. Allt för att företaget på ett affärsmässigt sätt ska kunna organisera vidmakthållandet och vidareutvecklingen av systemförvaltningsverksamheten.

PENG

PENG-modellen används för att värdera nyttan i IT-investeringar samt att öka effektiviteten och fokuseringen på verksamheten. PENG som värderingsverktyg ger kontroll över vilka resurser förbättrings- och utvecklingsarbetet tar i anspråk samt vad det ger tillbaka.

AGILA METODER

Agilt betyder lättrörligt; inom systemutveckling används termen för att beskriva projekt där man använder sig av en pragmatisk syn på de ofta föränderliga villkor som ett mjukvaruprojekt lyder under. Nethouse har lång erfarenhet av ett agilt arbetssätt vid systemutveckling både i våra interna utvecklingsteam och i uppdrag ute hos våra kunder. Vi bygger vårt agila arbetssätt på Scrum med inslag av Kanban.

Några kundcase