Vi är

Miljöpolicy

Varje kontor har ett eget miljöarbete och ambitionen är att alla kontor skall ha någon form av miljöcertifiering.

Vi är medvetna om det moderna samhällets och vårt företags miljöpåverkan och behovet av ett målmedvetet engagemang. Miljötänkandet är därför viktigt i hela vår koncern. Vår ambition är att ständigt utveckla vår miljökompetens och främja en hållbar utveckling.

Vi arbetar målmedvetet för att minska vårt företags påverkan på miljön, genom att:

  • Med hållbar IT leverera tekniska lösningar som leder till effektiviseringar och miljövinster.
  • Sparsamt och effektivt använda energi och naturresurser.
  • I första hand välja produkter och tjänster som är miljömärkta med t.ex. Svanen och KRAV.
  • Ta hand om vårt avfall på ett ekologiskt hållbart sätt.
  • Uppfylla eller överträffa kraven i miljölagar, föreskrifter och förordningar.
  • Informera våra leverantörer och samarbetspartners om våra inköpsrutiner och miljöarbete.
  • Förverkliga miljöpolicyn genom att på alla ingående bolag upprätta en miljöhandlingsplan med detaljerade mål, som regelbundet följs upp och revideras.
  • Utbilda, informera och engagera våra medarbetare så att de kan ta ansvar för att bidra till en hållbar värld.

Några kundcase