Vi är

Våra värderingar

Våra kärnvärden svarar på frågan vad vi på Nethouse står för. Genom att alltid följa våra kärnvärden kan vi leva upp till vårt löfte: Nethouse – en lönsam relation.

 

ENGAGEMANG

Vårt personliga engagemang i våra kunder och uppdrag är djupt. Vi söker alltid en genuin förståelse för våra kunders verksamhet för att nå bra resultat. Genom vårt engagemang skapar vi förutsättningar för långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare.

KOMPETENS

På Nethouse strävar vi alltid efter att tillhöra de mest kompetenta aktörerna inom de tjänsteområden vi arbetar. Det uppnår vi genom duktiga och erfarna medarbetare som kontinuerligt vidareutvecklar sig och genom att arbeta metodiskt och med höga kvalitetskrav på oss själva.

ÖDMJUKHET

Vi har ett ödmjukt förhållningssätt. Det finns alltid flera perspektiv och det är först när vi förstår hela sammanhanget som vi kan göra verklig nytta. I ödmjukhet ligger också prestigelöshet. Vi ägnar ingen tid åt prestige. De bästa resultaten uppnås i en prestigelös miljö.

LÖNSAMHET

Vi ställer krav på oss själva att de lösningar vi erbjuder ska bidra till kundernas lönsamhet. Vi ställer också krav på oss själva att vårt arbete ska ge lönsamhet för Nethouse, en förutsättning för att företaget ska kunna leva och utvecklas.

Några kundcase