Välkommen på webinar: Proaktiv IT-säkerhet ger ökad IT-säkerhet

Välkommen till webinar där Nethouse och Holm Security talar om det ständigt närvarande hotet mot företag och hur IT-sårbarheter dagligen utnyttjas. Nya direktiv och lagar pekar alla mot att framtiden måste präglas av ett kontinuerligt och strukturerat IT-säkerhetsarbete där vi som företagare måste agera proaktivt.

Under en spännande timme kommer vi använda ”1177-läckan” som utgångspunkt där vi skapar förståelse för hur det kan gå till och sedan diskutera vilka medel som går att nyttja för att själv undvika en liknande händelse.

Datum: 23:e april   

Tid: 08:15 – 09:00

Det kommer finnas möjlighet att stanna kvar cirka 15 minuter efter webinariet för eventuella frågor.

Plats: Digital livesändning!

Länk skickas till dig som är anmäld, du anmäler dig via formuläret nedan.

Inom IT-säkerhet erbjuder vi bland annat:

  • Heltäckande stöd med rådgivning
  • En kraftfull plattform för automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser
  • Proaktiv hantering för att upptäcka sårbarheter

 

  • Riskanalyser för social engineering genom simulerad phishing och kontinuerlig awareness training
  • Metoder för compliance-krav i syfte att påvisa efterlevnad

Skicka din anmälan till Pierre

I enlighet med dataskyddsförordningen – GDPR – så ber vi dig att samtycka till att vi behandlar och lagrar de personuppgifter som du skickar till oss.

Läs mer i hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

Anmäl mig