XR

XR

XR är samlingsbegreppet för teknikerna  Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) och Virtual Reality (VR). Med AR/MR kan du se och uppleva den fysiska verkligheten och olika virtuella föremål på samma gång genom din telefon eller surfplatta, eller genom mer specialutvecklade produkter som Microsoft Hololens.

Vi erbjuder tjänster inom utveckling av Augmented Reality och Mixed Reality där vi bygger system som sammanfogar den verkliga och den virtuella världen. Ett exempel är projektet HoloED där vi använder tekniken för att utveckla nya former av distansundervisning.

Möjligheterna med AR och MR är enorma och vi är ännu bara i början av ett paradigmskifte där tekniken nu börjar bli både mogen och prisvärd. Vi har kunskapen och erfarenheten av att bygga framgångsrika AR- och MR-applikationer och vi berättar gärna mer om detta.

Kundcase: HoloEd

Just nu undersöker vi hur Augmented Reality kan användas för att utveckla nya former av distanslärande. Målet är att ge elever som har svårt att delta i den ordinarie undervisningen ökade möjligheter att vara med. Projektet där vi utvecklat prototypen heter HoloEd.

HoloEd använder Augmented Reality genom Microsofts produkt HoloLens. Med HoloEd-appen kan eleven applicera vissa element från klassrummet virtuellt i sitt eget rum. Precis som i klassrummet har läraren hela tiden kontrollen över elementen och kan styra dem på olika sätt.

Läs mer om projektet här.

Här kan du se några exempel på olika projektområden och teknikmöjligheter som vi kikar på och inspireras av just nu:

The Modern Workplace with Hololens
Microsoft HoloLens: Partners make it real
Holoportation: virtual 3D teleportation in real-time