Vi tar hand om dina verksamhetskritiska system och applikationer

Våra digitala tillgångar är idag oumbärliga och få verksamheter klarar ens några dagar utan en fungerande IT-miljö. Säkerhet finns därför med som en självklar del i alla våra leveranser och projekt.

Vårt erbjudande inom säkerhet omfattar allt ifrån säkerhetsanalyser och utbildning av dina medarbetare, till moderna tjänster inom IAM, MDR, SOC och Disaster Recovery.

Vi har nära samarbeten med globala och lokala säkerhetsspecialister och håller oss kontinuerligt uppdaterade om hur hotbilden förändras.

IT-tjänster som stöttar din verksamhet, idag och imorgon

Moln och infrastruktur

Med rätt infrastrukturlösning får din verksamhet tillgång till moderna verktyg för datahantering, analys och AI, och helt nya möjligheter att skapa digitala konkurrensfördelar och innovation.

Läs mer

Säkerhet

Vårt erbjudande inom säkerhet omfattar allt ifrån säkerhetsanalyser och utbildning av dina medarbetare, till moderna tjänster inom IAM, MDR, SOC och Disaster Recovery.

Läs mer

Applikationsdrift

Vi säkerställer att dina verksamhetskritiska applikationer är tillgängliga och alltid levererar optimalt oavsett om de är gamla eller nya, egenutvecklade eller från kända mjukvaruutvecklare.

Läs mer

Modern arbetsplats

Våra tjänster inom modern arbetsplats är anpassade efter moderna arbetssätt och tillgodoser höga krav på produktivitet, mobilitet och säkerhet.

Läs mer
  • Specialister på moln och infrastruktur
  • Starkt erbjudande inom säkerhet
  • Nöjda kunder och högt NPS

Vi hjälper kunder i många olika branscher och storlekar privata och offentliga, mindre och riktigt stora. Med stor förståelse för varje kunds utmaningar och möjligheter levererar vi moderna, tillgängliga och säkra IT-lösningar som stöttar kundens verksamhet idag och imorgon.

Azure Integration Services ger Volvhandlarföreningen hög säkerhet och kostnadseffektiv IT-leverans

Nethouse hjälper Volvohandlarföreningen med uppsättning och löpande förvaltning av Azure Integration Services. Molnlösningen servar över 250 Volvoåterförsäljare samt Tanka & Tvätta-stationer i hela Sverige.

1Moln och infrastruktur som möjliggörare

Modern, tillgänglig och säker moln- och IT-infrastruktur är den största möjliggöraren för framgångsrik digital transformation. Med rätt infrastruktur får kunden tillgång till AI och moderna verktyg som möjliggör digital transformation och innovation. 

2Säkerhet och regelefterlevnad

Våra digitala tillgångar är idag oumbärliga och få verksamheter klarar ens några dagar utan en fungerande IT-miljö. Angripare använder allt mer sofistikerade metoder vilket ställer nya och högre krav på säkerhetsarbetet. Att ha koll på regulatoriska frågor och driva ett proaktivt säkerhetsarbete med en plan för hur man ska agera om något händer är avgörande för en verksamhets förmåga att klara en cyberattack. 

3Nära och långsiktiga kundrelationer

När IT har gått från att vara en stödfunktion till att bli den viktigaste drivkraften för förändring, innovation och tillväxt är närheten och samarbetet med IT-leverantören viktigare än någonsin. Att vara tillgänglig, lyhörd och ha förståelse för kundens verksamhet, utmaningar och möjligheter är en förutsättning för att kunna leverera de lösningar och värden som kunden efterfrågar.