Nethouse förvärvar infrastrukturkonsultbolaget Why i Sundsvall

Med målet att ytterligare stärka sin position på den svenska konsultmarknaden inom IT-infrastruktur och säkerhet har CombinedX-bolaget Nethouse Sverige AB (”Nethouse”) idag förvärvat samtliga aktier i Why IT Solutions AB (”Why”) i Sundsvall. Why är idag ca 30 konsulter och verksamheten omsätter ca 70 miljoner. Köpeskillingen uppgår till maximalt 32 MSEK varav 20 MSEK erlagts i kontanta medel och 5 MSEK erlagts i form av reverser till säljarna som ska kvittas mot 107.942 nyemitterade aktier i CombinedX AB (publ).

Why, som grundades i Sundsvall 2013, erbjuder konsulttjänster inom implementation och förvaltning samt drift av infrastrukturplattformar och applikationer. Erbjudandet omfattar även paketerade tjänster inom moln- och IT-infrastruktur och kompetens inom identitetshantering samt projektledning och verksamhetsutveckling. Why har flera stora kunder inom både offentlig och privat sektor i Sundsvall och Västernorrland. Bolaget har ca 30 medarbetare och omsatte år 2023 70 mkr med en rörelsemarginal om cirka 10 procent.

– Förvärvet av Why är strategiskt viktigt för Nethouse. Why har fina kunder i många olika branscher och är en framgångsrik leverantör till offentlig sektor. Sveriges offentliga verksamheter satsar stenhårt på digitalisering för att klara strama budgetar och för att öka servicen till medborgarna. Tillsammans med Why ökar vår förmåga att hjälpa dessa och andra kunder med moderna tjänster inom moln och infrastruktur, applikationsdrift och säkerhet. Båda bolagen har en stark tro på värdet av att bygga nära och långsiktiga kundrelationer och att vara en arbetsplats där våra medarbetare trivs och utvecklas. Det känns fantastiskt kul att alla medarbetare och kunder på Why nu blir en del vår fortsatta resa, säger Johan Ripe, vd på Nethouse.

– Nethouse är ett fint bolag som är på en spännande resa och det känns jättekul att få vara med på den. Det finns många likheter i våra verksamheter och erbjudanden, men även vissa skillnader, vilka gör att vi tillsammans blir en ännu bättre leverantör för både befintliga och nya kunder. Nethouse satsar stort på tjänster och kompetens inom cybersäkerhet vilket känns helt rätt och går i linje med de ambitioner vi har haft på Why. Det känns också spännande att bli en del av CombinedX-koncernen och vi ser fram emot att lära känna alla bolag i familjen. Det här kommer att bli riktigt bra för både våra kunder och våra medarbetare, säger Erik Sonesson vd på Why.

– Vi har nyligen aviserat att vårt bolag inom identitetshantering, Anytrust, kommer att bli en del av Nethouse och med förvärvet av Why fortsätter satsningen på att göra Nethouse till en branschledande kompetens- och tjänsteleverantör inom IT-infrastruktur och säkerhet, säger Jörgen Qwist vd för CombinedX.

CombinedX har övertagit betalningsförpliktelser enligt de utställda reverserna om 5 MSEK. Styrelsen för CombinedX avser besluta om kvittningsemission av 107.942 aktier mot betalning genom kvittning av reverserna. Teckningskursen i kvittningsemissionen bestämdes, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, till 46,32 SEK/aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för CombinedX aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market de 15 handelsdagar som närmast föregått förvärvet.

Emissionen avses att beslutas av styrelsen för CombinedX med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2023 och med syftet att göra säljarna av Why till aktieägare i CombinedX. De nyemitterade aktierna omfattas av ett lock up-åtagande som gäller i 24 månader från tillträdesdagen. Lock-up åtagandet innehåller sedvanliga undantag.

Av den kontanta delen av köpeskillingen har säljarna förbundit sig att återinvestera 2,5 MSEK i aktier i CombinedX över marknaden inom 90 dagar från tillträdet. Därtill kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 7 MSEK utgå baserat på Whys finansiella utveckling innevarande verksamhetsår. En eventuell tilläggsköpeskilling ska utbetalas under 2025 och säljarna har förbundit sig att även återinvestera 30 procent av denna i CX-aktier över öppna marknaden. Även de aktier i CombinedX som säljarna förvärvar över marknaden omfattas av ett lock up-åtagande om 24 månader.

Genom den planerade kvittningsemissionen ökar antalet aktier i CombinedX med 107.942 från 18.089.243 (inkluderat de 980.000 aktier i CombinedX som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2024 och som per dagen för detta pressmeddelande är under registrering hos Bolagsverket) till 18.197.185 aktier och tillika röster. Aktien har ett kvotvärde om 0,05 SEK och aktiekapitalet ökar med 5.397,10 SEK, från 904.462,15 SEK (inräknat den aktiekapitalsökning som föranleds av registreringen av de 980.000 aktier som nämnts ovan) till 909.859,25 SEK. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 0,6 procent.

Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras med egen kassa samt en förvärvskredit om 7 MSEK. Förvärvskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Affären förväntas bidra positivt till CombinedX omsättning och få en neutral påverkan på bolagets EBITDA-marginal under 2024, vinsten per aktie förväntas öka.

Om Nethouse
Nethouse är specialister på modern, tillgänglig och säker moln- och IT-infrastruktur. Vi designar, moderniserar och driftar verksamhetskritiska system och applikationer, även i högt säkerhetsklassade miljöer. Med våra kunddedikerade team får kunden en verksamhetsanpassad leverans och närhet till de specialister som kan just deras verksamhet och IT-miljö. Nethouse har ca 100 medarbetare som jobbar på något av våra kontor i Örebro, Karlstad, Göteborg och Karlskoga. Läs mer på www.nethouse.se

Om Why
Why levererar paketerade tjänster inom moln- och infrastruktur, digital arbetsplats, nätverk och säkerhet. Erbjudandet omfattar även konsult- och specialistkompetens inom molntransformation, digitalisering, identitetshantering, förvaltningsstyrning samt processer och stödsystem för sjukvården. Why grundades 2013 i Sundsvall och har ca 30 medarbetare. Läs mer på www.why.se

Om CombinedX
CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi nästan 600 specialister i Sverige och Finland. Läs mer på www.combinedx.com

Kontaktpersoner
Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60
Johan Ripe, VD Nethouse, johan.ripe@nethouse.se, 073-556 62 64
Erik Sonesson, VD Why, erik.sonesson@why.se, 070-692 92 06

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den måndag den 25 mars kl. 12:30.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se.

Läs fler inlägg

Nöjda kunder ger Nethouse toppbetyg

Nyhet

Nöjda kunder ger Nethouse toppbetyg

Resultatet i årets kundnöjdhetsundersökning visar att Nethouse inte bara är en kompetent och erfaren moln- och IT-infrastrukturspecialist, utan även levererar andra värden som är viktiga för kunderna.

Läs mer